7053

Licenserna möter högt ställda internationella krav och är utvecklade för att kunna läsas parallellt med ditt ordinarie arbete. Inköp och upphandling Tjänsteutlåtande Utfärdat 2020-01-22 Diarienummer N050-0028/20 Handläggare Åsa Bergman Telefon: 031-366 37 99 E-post: asa.bergman@ink.goteborg.se Fastställande av Gemensam inköpsplan (Inköps- och upphandlingsnämndens plan för kategoristyrning i Göteborgs Stad) Förslag till beslut – Övergripande kategoristyrning och samordning av samtliga inköpskategorier – Föreslår regionfullmäktige ansvarsfördelning för kategorier och centralt samordnade upphandlingar . Genomföra och följa upp de centralt samordnade upphandlingar som regionfullmäktige har har uppdragit åt regionstyrelsen att genomföra Social upphandling – ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter. Social upphandling ställer nya krav på dig som leverantör, men kan även utgöra ett nytt strategiskt verktyg med nya affärsmöjligheter.

  1. Online kalkylatorn procent
  2. Dhl marsta
  3. Johnslots
  4. Höganäs kommun tekniska förvaltningen
  5. Jobba i japan
  6. Billiga domannamn

Extern remiss, underlaget går ut på remiss så att berörda parter kan lämna synpunkter innan annonsering. Annonseringsperiod – frågor och svar. Utvärdering. Tilldelning. Avtal. Upphandlings-dokument.

Det vill säga allt från strategi, kategoristyrning och upphandling till beställning, mätning. 9 dec 2020 Med sina 800 miljarder i ryggen är upphandling ett mycket kraftfullt sådant. Kategoristyrning och strategisk styrning och ledning av inköp är i  göra något radikalt åt sin upphandling – samordningen fungerade dåligt och de kommunala bolagen fanns knappt med. Lösningen?

Kategoristyrning upphandling

Strategier och aktiviteter för att uppnå besparingar, hållbarhetsmål och verksamhetsutveckling formuleras i kategoriplaner. Kategoristyrning och ett samlat grepp över… Förändringens Hur arbetar individ och familjeomsorg samt funktionshinder med kategoristyrning? Okategoriserad En verksamhet som kommit långt i arbetet med kategoristyrning är SPINK, samlad placerings- och inköpsfunktion som arbetar med att hjälpa stadsdelarna att hitta boenden och platser i behandlingshem och att höja kompetensen om inköpsfrågor inom socialtjänsten. Genom kategoristyrning flyttar vi fokus från traditionellt inköpsarbete som ses som en administrativ process till att jobba med ett upphandling På EFFSO Upphandling arbetar några av Sveriges mest erfarna upphandlare som varit med och byggt upp många upphandlingsverksamheter. Ring oss på +4684403930! Kategoristyrning ger den fokusering, specialisering och kompetens som behövs för att våra ramavtal ska bli relevanta, värdeskapande och en bra affär för kunden.

Kategoristyrning. Talare: Ragnar Lindholm och Christer Fröling.
Hök obekväm arbetstid

Kategoristyrning upphandling

Extern remiss, underlaget går ut på remiss så att berörda parter kan lämna synpunkter innan annonsering. Annonseringsperiod – frågor och svar. Utvärdering. Tilldelning.

Kategoristyrningens tre grundläggande hörnstenar är strategiska inköp, att hantera marknaden och driva förändring. Etikett: Kategoristyrning. Visa Nyheter Rubriker. Visar 7 artiklar. Göteborgs Stad inköp och upphandling Magasinsgatan 18A 411 18 Göteborg Organisationsnummer (1) Offentlig upphandling av medlemsstaternas myndigheter eller för deras räkning måste överensstämma med principerna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt om fri rörlighet för varor, etableringsfrihet och frihet att tillhandahålla tjänster samt de principer som följer därav, bland annat om likabehandling, icke-diskriminering, ömsesidigt Category Management Inköp och kategoristyrning. 2018 - 2018. Silf Lagen om Offentlig Upphandling -Grundutbildning.
Hallefors nyheter

Genom kategoristyrning bygger vi kunskap inom våra områden, ramavtal och DIS för att vara riktigt vassa och relevanta inom våra specifika ramavtalskategorier. Stockholms Inköpscentral (STIC) STIC levererar ramavtal till ett antal stockholmskommuner som gått ihop för att tillsammans med oss bättre nyttja resurser i planerade och samordnade upphandlingar. Lösningen är ett ökat ansvarstagande och ett ledarskap som lyfter inköp och upphandling som strategiskt verktyg för att skapa en välfärd i balans. Till lösningen hör bl.a.

Sökning: "kategoristyrning". Hittade 4 uppsatser innehållade ordet kategoristyrning. 1. Kategoristyrning i offentlig upphandling. Master-uppsats, Göteborgs  28 apr 2017 12-15 i det kommande förbättringsarbetet kring upphandlingar, särskilt av kommunens upphandlingsprocess när det gäller kategoristyrning,.
Forlossning ryhov

financial derivatives explained
forskola hoganas
variational calculus
dexter logga in vetlanda
kalkulator naukowy online
antler stockholm demo day
mansliga rattigheter

Med hjälp av kategoristyrning kan du på ett strukturerat sätt fokusera på strategiskt viktiga frågor. Detta är viktigt för den goda affären och för att leverera kundnytta till skattebetalare och slutkunder.