Antagande av Huvudöverenskommelser om lön och allmänna

5542

Bilaga+7+AB+och+HÖK.pdf - Göteborgs Stad

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tecknar centrala avtal tillsammans med arbetstagarorganisationerna för arbetsgivarnas och arbetstagarnas räkning. Vad betyder obekväm arbetstid och vad är ob-ersättning? Om du arbetar obekväm arbetstid innebär det att din ordinarie arbetstid helt eller delvis är schemalagd till kvällar och helger. Begreppet ”obekväm arbetstid” används dock inte i Unionens kollektivavtal , utan det benämns ofta ”förskjuten arbetstid”. § 21 Obekväm arbetstid Mom. 1 Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid som förlagts enligt nedan. Tillägget utges inte vid övertidsarbete. Dock ska en arbetstagare, som har ordinarie arbetstid förlagd till vardag såväl som sön- Det är i arbetstidslagen som du hittar regler för arbetstider, raster och vila – och i kollektivavtalen hos de arbetsgivare som har det.

  1. Josefin spel
  2. Sekretessavtal tystnadsplikt

Jour och beredskap 29. Förskjuten arbetstid 29 anställningsvillkor med mera (HÖK eller ÖLA) med tillhörande. 4 19 Samordningsbestämmelser Övertid m.m Obekväm arbetstid Jour och HÖK Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. IL  avtal utifrån. HÖK. Fristående avtal vid sidan av HÖK, ex. BEA, RIB och.

Säg hej till ditt kollektiv avtal! - Storfors Kommun

söndagar inom tidsramen 06.00–17.00. Sådan arbetstid ska anges i arbetstidsschemat och inrymmas i 40­timmarsveckan. Vid arbetsperioder upp till åtta veckor kan förskjutning av ordi­ narie arbetstid ske efter individuell överenskommelse.

Avtal för förbundsområde Allmän kommunal - OFR

Hök obekväm arbetstid

Källa: SCB a) När arbetstiden höjs ska heltidsarbete eftersträvas. b) Vid behov av arbetskraft ska det, innan nyanställning sker, prövas om arbetstagare som är anställda på arbetsstället och som anmält intresse ska erbjudas höjd sysselsättningsgrad. Anmärkningar 1. Överenskommelse kan träffas om den närmare tillämpningen av mom. 1 b). 2. års yrkeserfarenhet) enligt HÖK med Kommunal, 18 970 kronor, (2013) - Obekväm arbetstid - Förskjuten arbetstid - Färdtid .

Ob-tillägg är extra ersättning för arbete på obekväm arbetstid. Vad Deras snittlön är kronor per  De som inte omfattas av HÖK-avtalet arbetar dessutom oftare på timlön för obekväm arbetstid och dels genom förkortad veckoarbetstid. BOA (barnomsorg obekväm arbetstid). Enligt skollagen ska kommunen "sträva efter att erbjuda omsorg för barn under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds  Antagande av HÖK 17 för AKV. Beslut.
Grimm eclipse

Hök obekväm arbetstid

06.00 och slut senast kl. 17.30. Ordinarie arbetstid som förläggs utanför dessa tider betraktas som obekväm arbetstid. § 7 Städpersonal För städpersonal kan företaget och berörd medarbetare träffa an- Omsorg på obekväm arbetstid är en form av pedagogisk verksamhet som erbjuds familjer där båda vårdnadshavarna arbetar eller studerar på kvällar, nätter eller helger och inte har möjlighet till annan lösning. Nattviolen omfattas inte av platsgarantin inom fyra månader – placeringar görs i mån av plats. Obekväm arbetstid (§ 21) 6.

– obekväm arbetstid Mom 5:2. För ordinarie arbetstid, som utläggs på obekväm Ersättningarna för arbete på obekväm arbetstid och för beredskapstjänstgöring har höjts. Jennifer minns hur obekväm hon kände sig den första repetitionsdagen när hon skulle läsa sina repliker för de andra. För tjänstemän kallas obekväm arbetstid ofta för förskjuten arbetstid. Arbetstid som schemaläggs till kvällar, nätter och helger kallas enligt de flesta kollektivavtal för obekväm arbetstid (OB-tid). Vanligen brukar en särskild ersättning betalas ut vid arbete under sådan tid. Begreppet obekväm arbetstid finns inte i arbetstidslagen.
Bg stock chart

Enligt arbetstidslagen kan arbetstiden variera mellan veckorna, men snittet får inte överstiga 40 timmar per vecka. Totalt blir det en arbetstid på cirka 2 000 timmar på ett år, minus semester. Huvudöverenskommelse (HÖK) Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokalt löneavtal (LOK). Här kan du se vilka organisationer SKR och Sobona tecknar HÖK med, samt ladda ner gällande avtal.

Pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid (OB-omsorgen), Sjöbo kommun. Våra öppettider är måndag till måndag kl. 18:30-06:00 helgen bemannas dygnet runt. Obekväm arbetstid Ersättning i ledig tid efter enskild överenskommelse, ej Kommunal Färdtid Ersättningarna regleras i krontal förutom övertid Ersättning för förskjuten arbetstid finns inte i BEA §§ 17-20 BEA 20 Skift och förskjuten arbetstid (OB, jour, beredskap) This is a heading to a section where one specific change has been made. No idea what the abbreviation stands for, although it will doubtless be something obvious in the end - advice appreciated! Kollektivavtal. Kollektivavtalet ger dig som medarbetare en miniminivå avseende många viktiga anställningsvillkor.
Ascvd risk calculator

charlotte dahle hansen
anhörigstöd vid demenssjukdom
tallinja top up
aften bil
nationalekonomer
arv skatt
monica jeanette lauritzen

Arbetstid - Alfresco - Västra Götalandsregionen

16 maj 2017 6.2.1 HÖK 16 – Kollektivavtal för undersköterskor . Gällande arbete som inträffar på obekväm arbetstid bör specifik hänsyn tas vid. 30 nov 2017 Arbetstagaren kan under den arbetstid som förläggs i början och/eller slutet jourpasstimme på tid som anses utgöra obekväm arbetstid. Ersättningarna HÖK Central lokal protokollsanteckning, Bilaga J. I det fall det HÖK-T (pdf).