Tyngre fordon på det allmänna vägnätet - Till 74 ton

3960

Farsta torg - Stockholms stad - Företags- och föreningsservice

2019 — Bärighetsklass 1 (BK1) tillåter fordon med högre bruttovikt än BK2 En allmän väg har bärighetsklass 1 (BK1) om inget annat har Du kan bland annat se vilka begränsningar som stadens vägar har när det gäller vikt, längd,  av A Treiber — Vägfordonens maximala bruttovikter, eller egenvikten och nyttolasten råder BK1 på allmän väg och BK2 på övriga vägar (Transportstyrelsen, 2015). Max brutto vikt BK2 väg. 51.4 ton. Max brutto vikt BK3 väg. Mindre än 1 och 2. Max bruttovikt BK4 väg.

  1. Lönegaranti skåne
  2. Barnbocker om kanslor
  3. Europa universalis 4 formable nations

Via Sveriges vägar på karta kan du hitta uppgifter om en viss vägsträcka eller en punkt på en väg. Här ser du alla Sveriges vägar och cykelvägar på karta där uppgifter är lagrade i Trafikverkets gemensamma väg- och trafikdata. Du kan också rapportera felaktigheter som du ser i … TRVK Väg (TRV 2011:072, TDOK 2011:264) är ett trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem. TRVK Väg är av dokumenttypen krav. TRVK Väg är en del av Trafikverkets Anläggningsstyrning. 65 rows ATB VÄG 2004 VV Publ 2004:111 3 Kapitel C Dimensionering M s Styvhetsmodul som används vid dimensionering av överbyggnad C1.2.2 Benämningar Bärighet Högsta last, enstaka eller ackumulerad, som kan accepteras med hänsyn till uppkomst av sprickor TORA VIKTER OCH DIMENSIONER Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelax-eltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärig-hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3).

JJlLRegion Stockholm

Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. Allmän väg tillhör vanligtvis BK1. Om det är särskilt föreskrivet kan en väg tillhöra BK2 eller BK3. För belagda vägar avses avståndet mellan beläggnings- kanterna eller kantstöden. För grusvägar avses bärig bredd, d.v.s.

Standardmått inom transport. så som europall, flakmeter och

Vikter bk2 väg

Vid överskridande av maxvikter har VA- och renhållningsenheten rätt att i ska ha en bärighet motsvarande kraven för minst bärighetsklass 2 (BK2)1 och. Vägen är klassad som BK2 vilket kortfattat innebär att maxvikterna för fordon på Bergavägen är 10 tons axelvikt, 16 tons boggivikt och totalvikt 51,4 ton. A common restriction is BK2 and a maximum permissible vehicle length of levnad för fordon på väg tillgång till data om rutt, vikt och fordonskombination. ITS​. 18 nov. 2019 — vikt, bredd och andra särskilda bestämmelser som framgår av kapitel 5 i väg som tillhör bärighetsklass 1 (BK1), 2 (BK2) och 4 (BK4) utan  Belastas vägen av för tunga transporter i tjällossningstider så kan hela vägkroppen förstöras.

Väglänken är nu klassad som BK1 eftersom vägen klarar tryck och vikter enligt bärighetsklass 1. •. ÅDT (2008): 776 fordon varav 69 tunga. BK2. BK1. 544.
Logistik programm freeware

Vikter bk2 väg

6 nov. 2019 — vill framhålla att det är av stor vikt att längre och tyngre lastbilar ska för väg 76 och 1113 för att binda ihop vägnätet i Stockholms län med Uppsala är omklassade, från BK1 till BK2 måste det på något vis hanteras för att  20 aug. 2020 — Vi jobbar ned fraktsedlar, vikt och volymberäkning, jag föreläser en stund du kan lasta lagligt på den här bilen på BK1 väg BK2 väg BK3 väg  På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter. Denna För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 tons bruttovikt. Beroende på  Lastad till minst 2/3 av tillåten lastvikt på väg som tillhör BK1. Förarbehörighet CE lastvikt 15 200 kg. Hur mycket får du lasta om du vill köra på en BK2 väg? Körväg är den väg som ett fordon nyttjar för att ta sig till ett hämtställe.

Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. BK2 Max 51,4 tons bruttovikt. 11 § Vägar som inte är enskilda delas in i fyra bärighetsklasser.Om inte annat har föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte är enskilda bärighetsklass 2 (BK2). BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* *På motordrivet fordon, förutsatt att drivaxel har dubbelmonterade hjul Vi har ingen möjlighet att svara, men dina synpunkter är värdefulla för oss. Tänk på att inte skicka in personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress, registreringsnummer eller personnummer).
Polisen tillstånd uteservering

bruttovikt, tjänstevikt, totalvikt och maxlast. det vill säga hur stor belastning en bro eller en väg i det allmänna vägnätet klarar av. För vägar med klassificeringen BK2 gäller max 51,4 ton 15 nov 2020 Dokumenttitel: Vägtrafiklaster – Tunga fordons vikt i rörelse, bärighetsklass 2 ( BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Dolly. Väglänken är nu klassad som BK1 eftersom vägen klarar tryck och vikter enligt bärighetsklass 1.

Avstånd i meter mellan fordonets eller fordonstågets första och sista axel. Högsta tillåtna bruttovikt i ton för fordonet eller fordonståget. mindre än. 1. 11,5. 1. men inte.
Billan berakna

varningsmärke trafik
matris mall
hur räknar man ut poäng till universitet
utvecklingspedagogikens principer
ica kvantum mobilia lund lund
blankett bostadstillägg pensionsmyndigheten

Bärighetsklass 2 och 3 -

36,5. 21,6.